Услуги

Изберете услуга
  1. 1.Изграждане
  2. 2.Монтаж
  3. 3.Програмиране
  4. 4.Обучение
  5. 5.Поддръжка

Изграждане на електрическа инсталация

За целите на интегрираната система за управление на дома се изгражда електрическа инсталация от нов тип. Управляващите устройства на стената (механични бутони, тъч бутони, тъч екрани и т. н.) се опроводяват само с интерфейсен кабел. Когато трябва да се изпълни някакво действие, тези устройства съобщават на изпълнително устройство или на котролера за необходимото действие, а там се взема решение за неговото изпълнение.

В зависимост от типа на управление на осветителните тела също се предвижда специализирано окабеляване. Това важи и за отоплителните уреди, както и за моторизираните завеси и щори.

Многообразните обекти за управление изискват и много добро и структорирано разпределение в електрическото табло.

Всичките тези изисквания могат да се покрият само при наличието на пълен и изчерпателен работен проект на системата.

Монтаж на устройства

След приключване на строителните дейности по стените (боядисване, тапети, ламперия) се пристъпва към монтиране на устройствата за управление, както и съответните електрически табла. Добре е на този етап да са монтирани и всички осветителни тела, вентилационни, климатични уреди, моторизирани завеси и щори и въобще всички електрически уреди, които ще са обект на управление.

Програмиране

Програмирането на системата може да се раздели на два етапа.

Първият етап обхваща настройката на отделните управляващи и изпълнителни уреди, както и описване на връзките между тях. След приключване на този етап системата вече е функционираща, но наподобява стандарта инсталация.

Вторият етап е свързан с разработването на графичния интерфейс на системата. Той е уникален за всеки един обект и реализира централизирано и комплексно управление на всички системи, които са обект на системата за управление.

Обучение

Цялата система за управление е изградена и насочена към интуитивно и лесно използване. За това процеса на обучение е кратък. Целта му е да разясни не толкова как се използва системата(това е лесно), а нейните възможности и функционалност.

Поддръжка

След предаване на системата обикновено се определя срок от 6 месеца за безплатно преконфигуриране и донастройка с цел да се отговори на нови желания на инвеститора. След този срок се договаря начин на гаранционно и след гаранционно обслужване.